De Latei
Vereniging de Latei biedt ondersteuning bij het zelf opzetten van woonvormen voor mensen met een beperking. Meer weten? Mail naar info@delatei.nl of bel 06 - 316 888 00.

De Latei: voor wie?

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of psycho-sociale beperking willen, net als ieder ander, prettig wonen en zoveel mogelijk zeggenschap hebben over hun eigen leven. Als wonen in een zorginstelling niet je ideaal is en zelfstandig wonen in een gewone woning niet haalbaar, kun je samen met anderen een woongroep in eigen beheer starten.

In zo’n woongroep bepalen de bewoners zelf (of hun ouders) de gang van zaken: wie er komt wonen, hoe het eruit gaat zien, wat de huisregels zijn en welke zorg of begeleiding nodig is op welk moment. Een van de belangrijkste verschillen met wonen in een zorginstelling is dat je niet afhankelijk bent van één bepaalde zorgaanbieder. Je koopt zelf de zorg in met je persoonsgebonden budget (PGB) bij de zorgaanbieder die het beste aansluit bij je wensen. Wanneer de zorg niet voldoet, kun je het contract dus opzeggen en een andere zorgaanbieder zoeken. Deze keuzevrijheid betekent dat er echt zorg op maat geleverd kan worden.

Omdat de woning gehuurd wordt door de bewoners zelf of hun ouders, hebben zij ook inspraakrecht in de samenstelling van de woongroep. Ze beslissen zelf wie er in hun huis komt wonen en welke regels er gelden. Dit is een essentieel verschil met een zorginstelling waar je die keuzevrijheid niet hebt.

Mensen die voor deze bijzondere woonvorm kiezen vinden het belangrijk om de regie over hun eigen leven zoveel mogelijk in handen te houden. Ze kijken verder dan het reguliere aanbod en willen graag goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden, hun rechten en plichten. Hiervoor kunnen ze bij de Latei terecht, de belangenvereniging voor mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen.

De Latei biedt informatie, advies en begeleiding bij alle fasen van het opzetten en goed laten functioneren van zo'n zelfstandig wooninitiatief. Naast (toekomstige) bewoners kunnen ook ouders, familieleden of andere mantelzorgers met vragen of initiatieven bij de Latei terecht. En er is gelegenheid voor de verschillende groepen om elkaar te ontmoeten en onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen. Samen sta je immers sterk.

Een belangrijk doel is het bundelen van kennis en ervaring. Daarom geeft de Latei ook voorlichting over het opzetten en functioneren van deze woonvormen aan corporaties, gemeente, stadsdelen en organisaties op het gebied van zorg en dienstverlening.

Lidmaatschap van vereniging de Latei staat open voor alle bewoners en naaste betrokkenen van de woongroepen. Dit geldt zowel voor al gerealiseerde projecten als voor projecten die zich nog in de initiatieffase bevinden. Natuurlijk kunnen ook mensen die zich willen aansluiten bij een groep of zelf een nieuwe groep willen starten lid worden.

Ieder ander is van harte welkom als donateur.