De Latei
Vereniging de Latei biedt ondersteuning bij het zelf opzetten van woonvormen voor mensen met een beperking. Meer weten? Mail naar info@delatei.nl of bel 06 - 316 888 00.

De Latei: voor wie?

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of psycho-sociale beperking willen, net als ieder ander, prettig wonen en zoveel mogelijk zeggenschap hebben over hun eigen leven. Als wonen in een zorginstelling niet je ideaal is en zelfstandig wonen in een gewone losse woning niet haalbaar, kun je samen met anderen een woongroep in eigen beheer starten.

In zo’n woongroep bepalen de bewoners zelf (of indien dat niet haalbaar is hun naasten) de gang van zaken: wie er komt wonen, hoe het eruit gaat zien, wat de huisregels zijn en welke zorg of begeleiding nodig is op welk moment. Je koopt met elkaar met je persoonsgebonden budget (PGB) de zorg in bij de zorgaanbieder die het beste aansluit bij je wensen. Wanneer de zorg niet voldoet, kun je het contract dus opzeggen en een andere zorgaanbieder zoeken. Deze keuzevrijheid betekent dat er echt zorg op maat geleverd kan worden.

Omdat de woningen of wooneenheden door de rechtsvorm van de groep, of rechtstreeks door de bewoners zelf van de woningcorporatie gehuurd worden, ligt de zeggenschap over wie er komt te wonen ook bij de groep zelf. Dit is een verschil met een zorginstelling waar je die keuzevrijheid niet hebt.

Mensen die voor deze woonvorm kiezen vinden het belangrijk om de regie over hun leven zoveel mogelijk in eigen handen te houden. Ze willen als groep zelf de huisregels bepalen. Ze kijken verder dan het reguliere aanbod en willen graag goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden, hun rechten en plichten. Hiervoor kunnen ze bij de Latei terecht, de belangenvereniging voor mensen met een beperking die zo gewoon en zelfstandig mogelijk willen wonen.

De Latei biedt informatie, advies en begeleiding bij alle fasen van het opzetten en goed laten functioneren van zo'n zelfstandig wooninitiatief. Naast (toekomstige) bewoners kunnen ook ouders, familieleden of andere mantelzorgers met vragen of initiatieven bij de Latei terecht. En er is gelegenheid voor de verschillende groepen om elkaar te ontmoeten en onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen. Samen sta je immers sterk.

Een belangrijk doel is het bundelen van kennis en ervaring. Daarom geeft de Latei op verzoek ook voorlichting over het opzetten en functioneren van deze woonvormen aan woningcorporaties, gemeente, en organisaties op het gebied van welzijn, zorg en dienstverlening.

Lidmaatschap van vereniging de Latei staat open voor  alle (toekomstige) bewoners van deze woongroepen en hun naasten. Dit geldt zowel voor Natuurlijk kunnen ook

Het groepslidmaatschap van vereniging de Latei staat open voor al gerealiseerde projecten en voor projecten die zich nog in de initiatieffase bevinden. Het individueel lidmaatschap is er voor (toekomstige) bewoners van de projecten en hun naasten, en voor mensen die zich willen aansluiten bij een groep of zelf een nieuwe groep willen starten.

Ieder ander is van harte welkom als donateur.