De Latei
Belangenvereniging de Latei biedt ondersteuning bij het zelf opzetten van woonvormen voor mensen met een beperking. Meer weten? Mail naar info@delatei.nl of bel 06 - 316 888 00.

Waarom de Latei?

Het zelf realiseren van een bijzondere woonvorm is een lange en ingewikkelde weg. Het vereist veel doorzettingsvermogen en specifieke kennis van zaken om niet verstrikt te raken in de complexe regelgeving. En vaak beginnen mensen de mogelijkheden pas te verkennen als de noodzaak tot het vinden van een geschikte woonvorm zich aandient. Dan is het fijn als je niet eerst zelf nog het wiel moet uitvinden.

Belangenvereniging de Latei is in 2004 opgericht door en aantal van deze initiatiefgroepen in Amsterdam. Van ouders van kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking of een autistische stoornis tot mensen met een psychiatrische achtergrond.

Het doel van de Latei is het toegankelijk maken en delen van zoveel mogelijk kennis op het gebied van onafhankelijke, particuliere woonzorgprojecten. Desgevraagd kan iedere initiatiefgroep begeleiding krijgen van een professionele projectadviseur met veel kennis van zaken. De wensen en ideeën van de initiatiefnemers staan centraal; de adviseur heeft hierbij een begeleidende en ondersteunende rol. Zij kan bijsturen waar nodig, contacten leggen met bijvoorbeeld corporaties en zorgaanbieders, meedenken en wijzen op mogelijke knelpunten. Op die manier wordt de weg minder zwaar en hopelijk ook wat korter.

Ondersteuning vanuit de Latei biedt:

  • tijdsbesparing: niet zelf het wiel hoeven uitvinden
  • extra kwaliteit: kennis, ervaring en goede ideeën van eerdere groepen worden doorgegeven en eerder gemaakte fouten worden vermeden
  • financieel voordeel: subsidies worden beter benut
  • stimulans: het uitwisselen van ervaringen met andere groepen wordt vaak als heel leerzaam en steunend ervaren.