De Latei
Vereniging de Latei biedt ondersteuning bij het zelf opzetten van woonvormen voor mensen met een beperking. Meer weten? Mail naar info@delatei.nl of bel 06 - 316 888 00.

Hoe werkt de Latei?

De Latei ondersteunt (toekomstige) bewoners en/of hun ouders bij het realiseren van hun woonwensen. Het uitgangspunt is dat de initiatiefnemers zelf bepalen hoe de woonvorm eruit gaat zien en welke zorg wanneer geleverd moet worden. De Latei biedt ondersteuning, advies en begeleiding tijdens alle fasen van een woonproject:

Het vormen van een goed functionerende groep

 • Het is van groot belang dat de toekomstige bewoners goed met elkaar overweg kunnen. In het geval van een ouderinitiatief moeten ook de wensen en verwachtingen van de ouders op elkaar worden afgestemd.
 • Vastleggen van de gezamenlijke uitgangspunten van het project, bijvoorbeeld in een beginselverklaring.

Het realiseren van woonruimte

 • Formuleren van de woonwensen en contact leggen met corporaties en stadsdelen voor het verwerven van een locatie.
 • Goed geïnformeerd deelnemen aan het ontwerpproces.
 • Aanvragen van indicaties voor bouwkundige aanpassingen voor eventuele handicaps.

Het organiseren van de zorg en dienstverlening

 • Aanvragen van individuele indicaties voor de zorg.
 • Bespreken of de groep een zorgaanbieder inhuurt of werkgever wordt van zelf in dienst genomen zorgverleners.
 • Zorgaanbieder(s) contracteren middels een goede samenwerkingsovereenkomst dan wel zelf zorgverleners werven en in dienst nemen.

Het kiezen van de juiste organisatorische en juridische structuur

 • Het oprichten van een vereniging of stichting en het opstellen van de bijbehorende statuten.
 • Samenwerkingsafspraken vastleggen met de opdrachtgever van het bouwproject.
 • Afsluiten van specifiek voor deze woonvorm ontworpen huur- en beheercontracten met de verhuurder.
 • Samenwerkingsovereenkomst met zorgaanbieder of arbeidscontracten met zorgverleners vastleggen.
 • Letten op de onderlinge samenhang van al deze contracten.

Het zoeken van mogelijkheden voor financiering

 • Financiering voor de bouw van aangepaste woonruimte of individuele aanpassingen op maat.
 • Financiering van de zorginfrastructuur (alle voorzieningen die nodig zijn om de zorg te kunnen leveren, zoals tilliften of een oproepsysteem).
 • Huurtoeslag (ook voor onzelfstandige woonruimte).
 • Subsidies, fondsen of sponsors voor het inrichten van de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen.

Het coördineren van al deze processen

 • Planning en overzicht: wie doet wat, wanneer, waar en wat moet op welk moment klaar zijn.

Tot slot bieden de lidgroepen van de Latei elkaar:

 • De stimulans om vol te houden van pril initiatief tot en met realisatie.
 • Onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën over gerealiseerde en nog te realiseren projecten.
 • Gezamenlijke belangenbehartiging naar corporaties, overheid, zorgaanbieders en andere partijen.
 •